5 de janeiro de 2013

Curso de Gramática Inglesa - Aula Fácil

Lección 1ª Plural del sustantivo
Lección 2ª Doblar la consonante final
Lección 3ª Palabras que terminan en "-y"
Lección 4ª Palabras que terminan en "-e"
Lección 5ª Omisión del artículo
Lección 6ª Nombres geográficos con / sin artículo
Lección 7ª Caso posesivo ('s) versus "of + sustantivo"
Lección 8ª "Of + sustantivo" versus "compound nouns"
Lección 9ª Orden de los adjetivos
Lección 10ª Posición del adverbio en la oración
Lección 11ª Verbos seguidos de infinitivo / gerundio
Lección 12ª Some / Any
Lección 13ª Much / Many / Little / Few / A lot of
Lección 14ª No-one / Anyone / Nobody / Anybody ...
Lección 15ª Respuestas cortas
Lección 16ª Question tags
Lección 17ª Present versus present continuous
Lección 18ª Present continuous versus future
Lección 19ª Past simple versus past continuous
Lección 20ª Past simple vs present perfect
Lección 21ª Present perfect continuous vs present perfect
Lección 22ª Past simple vs past perfect
Lección 23ª Can / May
Lección 24ª Can / Could
Lección 25ª Must / Have to
Lección 26ª Should / Must / Have to
Lección 27ª Preposiciones de lugar: In / On / At
Lección 28ª Preposiciones de lugar (II)
Lección 29ª Preposiciones de movimiento: To / In / On / At
Lección 30ª Preposiciones de movimiento (II)
Lección 31ª Preposiciones utilizadas con medios de transporte
Lección 32ª Preposiciones de tiempo: At / On / In
Lección 33ª For / Since
Lección 34ª For / During
Lección 35ª From / Since
Lección 36ª Like / As
Lección 37ª Adjetivos seguidos de preposiciones
Lección 38ª Verbos + preposiciones
Lección 39ª Conjunciones
Lección 40ª Phrasal verbs: To Break
Lección 41ª Phrasal verbs: To Call
Lección 42ª Phrasal verbs: To Come
Lección 43ª Phrasal verbs: To Get
Lección 44ª Phrasal verbs: To Go
Lección 45ª Phrasal verbs: To Look
Lección 46ª Phrasal verbs: To Make
Lección 47ª Phrasal verbs: To Put
Lección 48ª Indicando direcciones
Lección 49ª Consejos
Lección 50ª Imperativo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Curso Prático de Inglês

Estudando a Língua Inglêsa

Estudando Línguas e Temas Diversos

Consulte o professor e esclareça suas dúvidas

Nome

E-mail *

Mensagem *